Jakt og fiske
 
    Vilt  
    Både på statlige og de fleste private områdene i Sunndalsfjella er det åpent kortsalg for småviltjakt. Et todøgns kort koster kr. 200,-, mens ukekort koster kr. 300,- Jakt med hund er ikke tillatt. Jaktperioden er fra 10. september til 28. februar. Reinsdyrjakta har i stor grad vært forbeholdt lokalbefolkningen, men en begrenset kvote selges til utenbygdsboende. Prisene varierer fra kr. 2000,- for ungdyr til kr. 3.600,- for fritt dyr. Elg og hjortejakta i Sunndal er i liten grad lagt ut til åpent salg.  
    Laks og sjøaure  
    Driva er ett av mange norske vassdrag der lakseyngelen blir angrepet av parasitten Gyrodactylus salaris. Driva er likevel blitt mest kjent som Norges beste sjø-ørretelv, med samlet årlig fangst på opp i mot 10 tonn. I øvre Sunndal er fisket best på sensommeren. Ved Gjøra Camping selges fiskekort på eget vald i Driva. Døgnkort koster fra kr. 100,- og ukekort fra kr. 300,-  
    Fjellfiske  
    I Sunndalsfjella finner du ett hundretalls vann og mange elver med spretten ørret. Seterdalene er oftest lett tilgjengelige med korte turmarsjer fra bilparkeringen. Men nå er det en gang slik at de største fiskene med den lekreste røde kjøttfargen finnes i de mest bortgjemte fjellvannene! Snøhetta fellesfiskekort gjelder både på private og statlige områder rundt Dovrefjell, og kan kjøpes på enkelte butikker, bensinstasjoner og turisthytter. Kr. 100,- for tre døgn og kr. 150,- for en uke.  
       
      Sunndal.com | Turistforeningen | Sunndal Nasjonalparksenter | Sunndal kommune | Sunndal Fjellstyre | Hallgeir Nisja | Gammelsetra | Seterlandet Sunndal | Fiskebørs Aura Avis 2007 | Fiskebørs Aura Avis 2008 | Sunndalsporten | Skrivekrampe | Aursjøvegen | Sunndal Kulturfestival 2010 | Crookshank | Love:the:valley | Fiskebørs Aura Avis 2009 | Contrastadventure.com | Sunndal skytterlag | Grødalen | Drivaguiden | Fiskebørs 2010 |  
     
  Gjøra Kro & Camping, N-6613 GJØRA, Norway
Tel (+47) 71 69 41 49 / 917 37 975, Fax (+47) 71 69 15 00
E-mail: endre@nisja.no