Flotte fosser
 
    Geologi  
    Professor Rolf Nordhagen foretok geologiske undersøkelser i Åmotan rundt 1920-1930 og beskrev sin første tur hit som ”en oppdagelsesreise i et selsomt land”. Spesielt beundret han de veldige grusterrassene som ligger helt ute på randen av avgrunnen. Istider og etterfølgende landhevinger tvang elvene til å skifte retning, og Åmotan oppsto som et enormt sluk i et vannbasseng. Grøvu har senere skåret ut en canyon som viser hvilken kraft det er i vann og stein i bevegelse.  
    Flora og fauna  
    Først renner elva Skiråa sammen med Reppa, og Geitåa sammen med Grøvu. Så løper disse sammen med Lindøla fra øst og Grødøla fra vest i et vanninferno det ikke finnes maken til noe sted. I botanisk sammenheng er Åmotan unikt med innslag både fra høgfjellsflora, fuktkrevende bergvegetasjon og varmekjær edelløvskog. Det er videre observert over 100 forskjellige fuglearter rundt Åmotan, blant annet flere sårbare og fredete rovfuglarter.  
    Fjellgårdene  
    Åmotan omkranses av de vakre fjellgårdene Jenstad, Lundlia, Sveen og Svisdal med eldgamle og solsvidde tømmerhus. Sauehold er i dag mest utbredt. Sett av tid til en rundtur i Åmotan. Kjør Fjellgardvegen 6 km fra Gjøra og opp til Jenstad. Ta beina fatt og følg turistlina opp i retning Gammelsetra, og det prektige Lindalsfallet åpenbarer seg etter en liten time. Gå videre over Lindøla og Lundlia, og avrund turen med et besøk hos fossegrimen nede i Åmotan!  
       
      Sunndal.com | Turistforeningen | Sunndal Nasjonalparksenter | Sunndal kommune | Sunndal Fjellstyre | Hallgeir Nisja | Gammelsetra | Seterlandet Sunndal | Fiskebørs Aura Avis 2007 | Fiskebørs Aura Avis 2008 | Sunndalsporten | Skrivekrampe | Aursjøvegen | Sunndal Kulturfestival 2010 | Crookshank | Love:the:valley | Fiskebørs Aura Avis 2009 | Contrastadventure.com | Sunndal skytterlag | Grødalen | Drivaguiden | Fiskebørs 2010 |  
     
  Gjøra Kro & Camping, N-6613 GJØRA, Norway
Tel (+47) 71 69 41 49 / 917 37 975, Fax (+47) 71 69 15 00
E-mail: endre@nisja.no