Sagtrøa bygdetun
 
    Bakgrunn  
    Det fleste gårdsbruk i Sunndalen har tatt godt vare på deler av den originale bygningsmassen. Aktive gårdsbruk må likevel av og til få på plass nye innretninger og bygninger slik at driften blir mest mulig effektiv. Noen ganger må også det gamle vike. Ideen om å etablere et mest mulig autentisk 1800-talls tun på Gjøra hadde eksistert noen år. Etter en lang og kronglete veg har brikkene etter hvert falt på plass, og tunet er i ferd med å bli en realitet.  
    Kulturhistorie  
    Takket være mange dugnadstimer, private og offentlige pengebidrag, og ikke minst omfattende arbeidsmarkedstiltak midt på 1990-tallet var det mulig å flytte den 23 meter lange hovedbygningen på Litj-Fale 17 km oppover Sunndalen. Ved Kvernbekken i Sagtrøa på Nisja fikk låna fra Litj-Fale igjen selskap av et fjøs som ble flyttet fra Sandlykkja, og senere et stabbur fra Storvika og et kvernhus fra Hjellmo. En kan nesten føle at bygningene trives i hverandres selskap!  
    Naturinformasjon  
    Bruken av bygningene i Sagtrøa blir nok noe forskjellig fra den opprinnelige. I fjøset etableres Sunndal Nasjonalparksenter med informasjon om Grøvuområdet, i samarbeid med de andre verneområdene rundt Rondane og Dovrefjell (iNARDO). I Litj-Falehuset er det møterom og selskapslokaler for inntil 50 personer, og i kjelleren er det originale eldhuset gjenskapt. Etter hvert kommer utstillingslokaler rundt den gamle røyk-ovnestua, og kvernhuset skal igjen brukes til å male korn.  
       
      Sunndal.com | Turistforeningen | Sunndal Nasjonalparksenter | Sunndal kommune | Sunndal Fjellstyre | Hallgeir Nisja | Gammelsetra | Seterlandet Sunndal | Fiskebørs Aura Avis 2007 | Fiskebørs Aura Avis 2008 | Sunndalsporten | Skrivekrampe | Aursjøvegen | Sunndal Kulturfestival 2010 | Crookshank | Love:the:valley | Fiskebørs Aura Avis 2009 | Contrastadventure.com | Sunndal skytterlag | Grødalen | Drivaguiden | Fiskebørs 2010 |  
     
  Gjøra Kro & Camping, N-6613 GJØRA, Norway
Tel (+47) 71 69 41 49 / 917 37 975, Fax (+47) 71 69 15 00
E-mail: endre@nisja.no