Øvre Nisja
 
    Kampen mot elvene  
    En måtte være både nødtrengt og dristig som tok sjansen på å rydde et gårdsbruk på en grusrygg der to frådende elver tørner sammen! Øvre Nisja har vært nær utslettelse flere ganger, bl.a. i 1664, 1789, 1932 og 1968. Etter over 400 års kamp mot Driva og Grøvu eksisterer fortsatt dette smale engstykket på neset mellom elvene. Dette er bakgrunnen til gårdsnavnet som opprinnelig skal ha vært Nesvin og Nesjar, og senere omdannet til Offernes og Øvre Nisja.  
    Utmarksressurser  
    Som så mange gårdsbruk i øvre Sunndal har Nisja lite lettdrevet innmark, men derimot store brattlendte skoger og mye snaufjell. Utmarksbeitet betydde derfor ekstra mye for driftsgrunnlaget på gården. Fra gjeterbua ved fjellpartiet Kjerringa er det panoramautsikt over beiteområdene og deler av Sunndalsfjella og Trollheimen. Mer rovdyr som ulv, bjørn, gaupe og ikke minst jerv har gjort det vanskelig å fortsette med et hundreårs tradisjon med husdyrbeiting, og setrer og buer brukes i dag mest i fritidssammenheng.  
    Setrene  
    Oppe i fjellbjørkebeltet øst for Gjøra ligger en rekke nedlagte seterstøler. Lengst sør ligger Nisjasetra, eller Søsetra som den heter lokalt. Flere av Gravemsgårdene hadde også seterhamn i utmarka på Nisja. Rundt 1960 ble aktiviteten på stølene lagt ned. Noen bygninger er vedlikeholdt og brukes for det meste i forbindelse med hjort- og elgjakta. En fottur rundt i dette området byr på mange flotte utsikter og kulturhistoriske opplevelser. Kontakt oss gjerne om du er interessert i å bo i ei seterbu!  
       
      Sunndal.com | Turistforeningen | Sunndal Nasjonalparksenter | Sunndal kommune | Sunndal Fjellstyre | Hallgeir Nisja | Gammelsetra | Seterlandet Sunndal | Fiskebørs Aura Avis 2007 | Fiskebørs Aura Avis 2008 | Sunndalsporten | Skrivekrampe | Aursjøvegen | Sunndal Kulturfestival 2010 | Crookshank | Love:the:valley | Fiskebørs Aura Avis 2009 | Contrastadventure.com | Sunndal skytterlag | Grødalen | Drivaguiden | Fiskebørs 2010 |  
     
  Gjøra Kro & Camping, N-6613 GJØRA, Norway
Tel (+47) 71 69 41 49 / 917 37 975, Fax (+47) 71 69 15 00
E-mail: endre@nisja.no