Bygda Gjøra
 
    Huldresletta  
    Gjøra er den minste av Sunndal kommunes fem bygdekretser. Her bor bare 260 av kommunens 7500 innbyggere, og distansen mellom de ytterste ”naboene” er nesten 30 km. Om Gjørasbyggen ble jevnt fordelt utover kretsens areal ville hver enkelt kunne disponere 2000 dekar med fjell og daler! Så her er det pusterom for flere! Gardsnavnet Gjøra som nå brukes om hele kretsen er trolig en avledning av Giogrvin som kan bety både kløfteng og trollkjerringslette.  
    Krysningspunkt  
    Som klima og natur er også de innfødte i øvre Sunndal en merkelig miks av vestland, østland og Trøndelag. Med innvandingen fra Nordre Gudbrandsdal på 1700-tallet, og beliggenheten kloss opp til Oppdal kommune, så er det bare Sunndalens retning vestover som gjør at vi kan kalle oss møringer. Med bilturer på 2-3 timer fra sentrale Gjøra når du kjente attraksjoner som Trollstigen, Ålesund, Molde, Atlanterhavsveien, Kristiansund, Trondheim med Nidarosdomen og bergstaden Røros.  
    Traust og sta  
    Gjørasbyggen bestemte seg for å bygge eget gudshus da de mente det var for langt til sognekirken på Romfo. Dette ble gjort med privat finansiering og dugnadsinnsats. Det romantiske skogskapellet sto ferdig i 1935, før arkitekten hadde fått levert de siste byggtegningene! Folketallet tatt i betraktning presterer den lille kretsen gode resultater med frivillig arbeidsinnsats, bl.a. et flott regionalt skytteranlegg, idrettsplass med skøyteis hver vinter, modernisert grendehus og et idyllisk bygdetun med naturinformasjon.  
       
      Sunndal.com | Turistforeningen | Sunndal Nasjonalparksenter | Sunndal kommune | Sunndal Fjellstyre | Hallgeir Nisja | Gammelsetra | Seterlandet Sunndal | Fiskebørs Aura Avis 2007 | Fiskebørs Aura Avis 2008 | Sunndalsporten | Skrivekrampe | Aursjøvegen | Sunndal Kulturfestival 2010 | Crookshank | Love:the:valley | Fiskebørs Aura Avis 2009 | Contrastadventure.com | Sunndal skytterlag | Grødalen | Drivaguiden | Fiskebørs 2010 |  
     
  Gjøra Kro & Camping, N-6613 GJØRA, Norway
Tel (+47) 71 69 41 49 / 917 37 975, Fax (+47) 71 69 15 00
E-mail: endre@nisja.no